You are here

主日週報(信息·报告·灵粮)

週報及信息

Date 週報 信息 講員 Recorded A/V Upload uid
05/07/23 靠主得勝 隗捷弟兄 https://youtu.be/sLsLUdGHetw 430
04/30/23 渴慕属灵的复兴 周天深牧師 https://youtu.be/bmLk0sAwAZM 430
04/23/23 使命的差遣 錢斌牧師 https://youtu.be/vYtj4qg2LXI 430
04/16/23 該撒的物當歸給該撒 陳秉中長老 https://youtu.be/7mF6ytp0GtA 5
04/09/23 By His Wounds 因祂受傷 梁景涵牧師 https://youtu.be/sdfrWZDKAOM 5
04/02/23 救贖主榮耀進城 葉俊揚弟兄 https://youtu.be/7-P56wsHGek 5
03/26/23 箴言 3:5-6 梁景涵牧師 https://youtu.be/dEQppEPdkUI 430
03/19/23 揀選與被揀選 楊豪萬牧師 https://www.youtube.com/watch?v=RVTwlBEyzg8 430
03/12/23 學習聆聽神的聲音(四) 林承安牧師 https://youtu.be/6PHwD-FjsSE 430
03/05/23 智慧的開端 曾耀南長老 https://youtu.be/x57g0Oy8Cog 430
02/26/23 真智慧 周天深牧師 https://youtu.be/msXHxuRhX6I 430
02/17/23 學習聆聽神的聲音(三) 林承安牧師 https://youtu.be/aypja1z4m3o 430
02/05/23 和好的新人類? 毛樂祈弟兄 https://youtu.be/eP81by5IQak 430
01/29/23 數算自己的日子 周天深牧師 https://youtu.be/d9BKlt18nt8 430
01/22/23 浪子回頭 隗捷弟兄 https://youtu.be/07yE05m2zd4 5
01/15/23 新年新福氣 朱裕華牧師 https://youtu.be/rav-DH1E9DU 5
01/08/23 學習聆聽神的聲音(一) 林承安牧師 https://youtu.be/yhVDcW1UEXQ 430
01/01/23 以石為紀 林漢奇長老 https://youtu.be/5ZrgOp1XN3c 430
12/25/22 Never Forget 梁景涵牧師 https://studio.youtube.com/video/0L7ciaGD7f4/edit 430
12/18/22 預備聖誕的來臨 周天深牧師 https://studio.youtube.com/video/sK53OiePDIk/edit 430
12/11/22 在末世的盼望中,相愛服事(七) 林承安牧師 https://youtu.be/qawWUndCXiI 430
12/04/22 敬重神僕 曾耀南長老 https://youtu.be/RTv8_NcWMTA 430
11/27/22 在末世的盼望中,忠心事奉(六) 林承安牧師 https://youtu.be/56Rz_qA2Sow 430
11/20/22 像耶稣一样感恩 周天深牧師 https://youtu.be/MNqo6esYA4w 430
11/13/22 仁愛 王雷長老 https://youtu.be/NrHEUnNIieY 430
11/06/22 在末世的盼望中,相愛服事(五) 林承安牧師 https://youtu.be/O24EUARv65o 430
10/30/22 信心與稱義 葉俊揚弟兄 https://youtu.be/S-UGtWahcJk 430
10/23/22 重獲起初的愛心 周天深牧師 https://youtu.be/TeBEZh_OtXI 430
10/16/22 世代蒙福之路 鄭隆保牧師 https://youtu.be/XYX0bRkFFts 430
10/09/22 心之所歸! 林漢奇長老 https://youtu.be/dA-Wk5Kk3ak 430

Pages