You are here

主日週報(信息·报告·灵粮)

週報及信息

Date 週報 信息 講員 Recorded A/V Upload uid
02/26/23 真智慧 周天深牧師 https://youtu.be/msXHxuRhX6I 430
02/17/23 學習聆聽神的聲音(三) 林承安牧師 https://youtu.be/aypja1z4m3o 430
02/05/23 和好的新人類? 毛樂祈弟兄 https://youtu.be/eP81by5IQak 430
01/29/23 數算自己的日子 周天深牧師 https://youtu.be/d9BKlt18nt8 430
01/22/23 浪子回頭 隗捷弟兄 https://youtu.be/07yE05m2zd4 5
01/15/23 新年新福氣 朱裕華牧師 https://youtu.be/rav-DH1E9DU 5
01/08/23 學習聆聽神的聲音(一) 林承安牧師 https://youtu.be/yhVDcW1UEXQ 430
01/01/23 以石為紀 林漢奇長老 https://youtu.be/5ZrgOp1XN3c 430
12/25/22 Never Forget 梁景涵牧師 https://studio.youtube.com/video/0L7ciaGD7f4/edit 430
12/18/22 預備聖誕的來臨 周天深牧師 https://studio.youtube.com/video/sK53OiePDIk/edit 430
12/11/22 在末世的盼望中,相愛服事(七) 林承安牧師 https://youtu.be/qawWUndCXiI 430
12/04/22 敬重神僕 曾耀南長老 https://youtu.be/RTv8_NcWMTA 430
11/27/22 在末世的盼望中,忠心事奉(六) 林承安牧師 https://youtu.be/56Rz_qA2Sow 430
11/20/22 像耶稣一样感恩 周天深牧師 https://youtu.be/MNqo6esYA4w 430
11/13/22 仁愛 王雷長老 https://youtu.be/NrHEUnNIieY 430
11/06/22 在末世的盼望中,相愛服事(五) 林承安牧師 https://youtu.be/O24EUARv65o 430
10/30/22 信心與稱義 葉俊揚弟兄 https://youtu.be/S-UGtWahcJk 430
10/23/22 重獲起初的愛心 周天深牧師 https://youtu.be/TeBEZh_OtXI 430
10/16/22 世代蒙福之路 鄭隆保牧師 https://youtu.be/XYX0bRkFFts 430
10/09/22 心之所歸! 林漢奇長老 https://youtu.be/dA-Wk5Kk3ak 430
10/02/22 靠聖靈行事 賀彼得弟兄 https://youtu.be/VAlVVV58NFI 430
09/25/22 满足的喜乐 陈洪波弟兄 https://youtu.be/j6Myv1Vxd2E 5
09/18/22 人生很難,你到底要怎樣 毛樂祈弟兄 https://youtu.be/vDHaluQh4u4 5
09/11/22 在末世的盼望中,相愛服事(四) 林承安牧師 https://youtu.be/L0dp-ezpvCc 430
09/05/22 傳出去,傳下去 陳秉中長老 https://youtu.be/zdrqRSXNsII 430
08/28/22 你們要聖潔,因為我是聖潔的 隗捷弟兄 https://youtu.be/wfjQsi7RUTY 430
08/21/22 切實相愛! 林漢奇長老 https://youtu.be/ibpb1QUZmew 430
08/14/22 Jesus: The Bread of Life Pastor Lock 駱文輝牧師 https://youtu.be/XjAfcYu-Xww 430
08/07/22 在末世的盼望中,忠心事奉(三) 林承安牧師 https://youtu.be/CiwaM9sYbJk 430
07/31/22 主的呼喚 曾耀南長老 https://youtu.be/xKCgTFnX1XE 430

Pages